Ποιοι Είμαστε

Το 116 000 είναι η κοινή Ευρωπαϊκή Γραμμή έκτακτης ανάγκης για παιδιά που αγνοούνται. Σήμερα η γραμμή αυτή λειτουργεί σε 17 κράτη-μέλη: Βέλγιο, Γαλλία, Ελλάδα, Δανία, Ουγγαρία, Ιταλία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Ολλανδία, Ισπανία, Αγγλία, Εσθονία, Γερμανία, Μάλτα και Κύπρο.

Στην Κύπρο εκχωρήθηκε ο κοινός Ευρωπαϊκός αριθμός για τα εξαφανισμένα παιδιά 116000 στην κοινοπραξία των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων “Hope For ChildrenUNCRC Policy Center (HFC ) και Σύνδεσμος για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια (ΣΠΑΒΟ).

Σε ποιούς απευθύνεται;

Το 116000 απευθύνεται σε γονείς, σε παιδιά και σε όλους τους πολίτες. Είναι χρήσιμο ειδικά σε γονείς και παιδιά που ταξιδεύουν, καθώς τα άτομα που απαντούν στις κλήσεις μπορούν να τους παραπέμψουν στις αρμόδιες αρχές της χώρας. Το 116000 παρέχει ένα ασφαλές δίκτυο, όταν γονείς και παιδιά ταξιδεύουν στην Ευρώπη για διακοπές, για επαγγελματικούς ή άλλους λόγους. Το προσωπικό της Ευρωπαϊκής Γραμμής 116000 είναι σε θέση να παρέχει βοήθεια στη γλώσσα της χώρας ή στα Αγγλικά.

Ώρες λειτουργίας και κόστος κλήσης;

Η γραμμή της κάθε χώρας λειτουργεί όλο το 24ωρο και η κλήση είναι δωρεάν.

Ποιός απαντάει στις τηλεφωνικές γραμμές;

Η γραμμή στελεχώνεται από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, ώστε να προσφέρει υποστήριξη σε γονείς παιδιών που αγνοούνται, να λαμβάνουν πληροφορίες από τους πολίτες σχετικά με ένα παιδί που αγνοείται και να έρχονται σε επαφή με τις αρμόδιες αρχές σε κάθε περίπτωση σε άμεση συνεργασία με την Αστυνομία.

Με τη γραμμή βοήθειας 116000, οι γονείς με παιδιά που εξαφανίστηκαν στη χώρας τους ή σε άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ έχουν πρόσβαση στην υποστήριξη που χρειάζονται, καθώς ο αριθμός συνδέεται με εθνικές οργανώσεις που είναι εξειδικευμένες για την αντιμετώπιση αυτών των περιστατικών. Η υπηρεσία υποστηρίζει τους γονείς συναισθηματικά και πρακτικά για να βρουν το παιδί τους. Δραστηριοποιούνται επίσης στην πρόληψη περαιτέρω εξαφανίσεων και συνεργάζονται με την Αστυνομία και άλλες αρμόδιες αρχές.

Αρμοδιότητες της Υπηρεσίας 116 000

  • Η Γραμμή λειτουργεί όλο το 24ωρο, 7 μέρες τη βδομάδα και η κλήση είναι δωρεάν.
  • Οι υπηρεσίες της Γραμμής παρέχονται στην Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα.
  • Παροχή τηλεφωνικής συμβουλευτικής στήριξης μέσω της Ευρωπαϊκής Γραμμής Βοήθειας για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000.
  • Παροχή ψυχολογικής στήριξης στην οικογένεια του εξαφανισθέντος παιδιού και στο ίδιο μετά την ανεύρεση του, εφόσον αυτό είναι επιθυμητό από την οικογένεια και το παιδί. Ο αρμόδιος λειτουργός της Γραμμής παραπέμπει σε άλλες υπηρεσίες/επαγγελματίες τους ενδιαφερόμενους εφόσον κριθεί αναγκαίο και με σκοπό την αποφυγή μελλοντικής εξαφάνισης αλλά και την αντιμετώπιση υπάρχουσων προβλημάτων που τυχόν να επηρεάζουν τη ψυχική και σωματική υγεία του παιδιού.
  • Κατόπιν αιτήματος για βοήθεια από γονείς ή κηδεμόνες εξαφανισθέντος παιδιού, η υπηρεσία συνεργάζεται με το αρμόδιο Αστυνομικό Γραφείο και άλλα εμπλεκόμενα Αστυνομικά Τμήματα όπως και με τα αρμόδια Υπουργεία.
  • Η υπηρεσία πρέπει να ενημερώνει το αρμόδιο Αστυνομικό Σταθμό ή/και Γραφείο για τη κάθε νέα πληροφορία που λαμβάνει αναφορικά με υπόθεση εξαφανισμένου παιδιού
  • Εάν η Αστυνομία Κύπρου προχωρήσει στη δημοσίευση μίας υπόθεσης εξαφάνισης ανηλίκου, εφόσον κρίνει ότι η υπόθεση χρήζει τέτοιου χειρισμού, η υπηρεσία δύναται - μετά από έγκριση από την αστυνομία - να δημοσιεύσει την εν λόγω εξαφάνιση και να την αναρτήσει στην ιστοσελίδα της. Σε τέτοια περίπτωση, η υπηρεσία πρέπει να χρησιμοποιεί την ίδια φωτογραφία και δεδομένα του παιδιού με αυτά που χρησιμοποιεί η Αστυνομία.
  • Σε περιπτώσεις διασυνοριακών εξαφανίσεων, η υπηρεσία έχει την δυνατότητα επικοινωνίας με την αντίστοιχη υπηρεσία που λειτουργεί την Ευρωπαϊκή Γραμμή Βοήθειας για Εξαφανισμένα Παιδιά 116000 -εάν υπάρχει - στην ανάλογη χώρα αποστέλνοντας το έγγραφο «cross-border procedure template» όπως αυτό διαμορφώθηκε από το Missing Children Europe. Πριν όμως γίνει αυτή η επικοινωνία, η υπηρεσία πρέπει να βεβαιώνεται σε συνεργασία με την Αστυνομία ότι πράγματι το εξαφανισθέν παιδί βρίσκεται εκτός των ορίων της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Μόνο γονείς πρέπει να καλούν στο 116000 ;

‘Οχι, παιδιά που έχουν φύγει από το σπίτι τους ή που έχουν χαθεί ή που δεν είναι μαζί με τους γονείς τους για κάποιον άλλο λόγο, λαμβάνουν αμέσως βοήθεια, εάν καλέσουν στο 116000. Θα πρέπει να ξέρουν ότι είναι ασφαλές να μιλήσουν στο άτομο που απαντά για να λάβουν βοήθεια. Μπορείτε να καλείτε το 116000 σε περίπτωση που είδατε ένα παιδί που έχει αναφερθεί ως αγνοούμενο.

Εάν διαπιστώσω ότι το παιδί μου αγνοείται, να μην καλέσω την αστυνομία;

Το 116000 και οι μη κυβερνητικές οργανώσεις που λειτουργούν τη γραμμή δεν υποκαθιστούν την Αστυνομία. Ωστόσο, όταν οι άνθρωποι βρίσκονται σε ξένη χώρα, δε μιλούν τη γλώσσα και δε γνωρίζουν τα τηλέφωνα των τοπικών αρχών είναι σε σύγχυση σχετικά με το τι πρέπει να κάνουν. Οι μη κυβερνητικές οργανώσεις που έχουν επιλεχθεί για να λειτουργήσουν το 116000 είναι σε θέση να βοηθήσουν για να έρθετε σε επαφή με την Αστυνομία και με οποινδήποτε άλλο φορέα κρίνεται ότι θα βοηθήσει.

Oργανόγραμμα


 
Το πρόγραμμα 116000 επιχορηγείται από:
Η τηλεπικοινωνιακή υποδομή είναι μια προσφορά της:

 
Copyright 2018 www.cal116000.org