Δραστηριότητες


Φωτογραφικό Υλικό

 Εκδήλωση 25 Mαϊου 2014
Στις 25 Μαΐου 2014, λειτουργοί της Υπηρεσίας παρευρέθηκαν στα αεροδρόμια και oδοφράγματα με σκοπό την ενημέρωση του κοινού για τρόπους πρόληψης γονικών αρπαγών.
 
 
 Εκδήλωση 20/11/2013
Στις 20 Νοεμβρίου 2013 πραγματοποιήθηκε εκδήλωση στο Mall of Cyprus για ενημέρωση και προώθηση της γραμμής 116000.
 
 
 Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης 10 και 11 Απριλίου 2014
Συμμετέχοντες από διάφορους κυβερνητικούς και μη κυβερνητικούς φορείς συμμετείχαν στις 2ήμερες συζητήσεις με θέματα Εμπορία προσώπων και εξαφανίσεις ασυνόδευτων ανηλίκων και Πρόληψη των εξαφανίσεων ασυνόδευτων ανηλίκων.
 
 
 Εκδήλωση 20/11/2014
Στις 20 Νοεμβρίου 2014 πραγματοποιήθηκε εκδήλωση στο Mall of Cyprus για ενημέρωση και προώθηση της γραμμής 116000
 
 
 
Το πρόγραμμα 116000 επιχορηγείται από:
Η τηλεπικοινωνιακή υποδομή είναι μια προσφορά της:

 
Copyright 2018 www.cal116000.org