Αρχική | Επικοινωνία

Τρόποι Πρόληψης

Γονική αρπαγή:

Καθώς ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι ζουν σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαφορετικές από τις χώρες καταγωγής τους, δημιουργούνται περισσότερες διεθνείς οικογένειες. Πρόκειται κυρίως για οικογένειες τα μέλη των οποίων ζουν σε μια χώρα της ΕΕ από την οποία δεν κατάγονται ένα ή περισσότερα μέλη της οικογένειας.

Εάν είστε διεθνές ζευγάρι με παιδί και βρίσκεστε σε διαδικασία χωρισμού, θα πρέπει να συμφωνήσετε στα ζητήματα που αφορούν τα δικαίωμα επιμέλειας του παιδιού σας. Τα παιδιά μπορεί να επηρεαστούν αρνητικά από τον χωρισμό των γονέων τους, αλλά τα προβλήματα μπορούν αν μειωθούν εάν και οι δύο γονείς συνεργαστούν ώστε να διαχειριστούν τον χωρισμό με ευαισθησία. Οι διευθετήσεις για τη φροντίδα και την ευημερία του παιδιού που αποφασίζονται από κοινού και από τους δύο γονείς είναι πιθανότερο να επιτύχουν αποτέλεσμα μακροπρόθεσμα.

Και οι δύο γονείς είναι σημαντικοί για το παιδί

Πώς να αποτρέψετε τη διασυνοριακή απαγωγή τέκνου από γονέα

Ø Προσπαθήστε να διαπραγματευτείτε μια λύση με τον/την σύντροφο σας που θα προστατεύει με τον καλύτρο τρόπο τα συμφέροντα του παιδιού σας.

Ø Ζητήστε τη συμβουλή ενός δικηγόρου που είναι ειδικευμένος σε υποθέσεις οικογενειακού δικαίου ή ενός διαμεσολαβητή.

Ø Μπορείτε, επίσης, να απευθυνθείτε στον Διαμεσολαβητή του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου για τη Διεθνή Απαγωγή Τέκνου από Γονέα, ώστε να σας βοηθήσει να βρείτε την καλύτερη λύση για το παιδί σας.

Ø Επικοινωνήστε με την αρχή έκδοσης ταυτοτήτων ή διαβατηρίων ώστε να αποτρέψετε την έκδοση νέων ταξιδιωτικών εγγράφων στο όνομα του παιδιού σας.

Βρείτε μια λύση που θα προστατεύει με τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντα του παιδιού σας.

Ασυνόδευτοι ανήλικοι:

Σύνοψη των Βασικών Προτύπων για τους κηδεμόνες

Ο ρόλος και οι ευθύνες του κηδεμόνα:

Πρότυπο 1: Ο κηδεμόνας υποστηρίζει όλες οι αποφάσεις να λαμβάνονται με γνώμονα το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού, με στόχο την προστασία και ανάπτυξη του.

Ο κηδεμόνας να είναι σε θέση να υποστηρίξει, να αξιολογήσει και να προσαρμόσει, σε τακτική βάση, το συμφέρον του παιδιού, εμπλέκοντας όλους τους σχετικούς φορείς και διασφαλίζοντας ότι η αξιολόγηση για το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού βασίζεται στις απόψεις του ίδιου του παιδιού και στις συγκεκριμένες περιστάσεις.

Πρότυπο 2: Ο κηδεμόνας εξασφαλίζει τη συμμετοχή του παιδιού στην κάθε απόφαση που επηρεάζει το ίδιο το παιδί.

Ο κηδεμόνας παρέχει πληροφορίες με ένα φιλικό προς τα παιδιά τρόπο και ελέγχει αν το παιδί είναι σε θέση να καταλάβει και να θυμάται τις πληροφορίες, ακούει με προσοχή το παιδί και διασφαλίζει ότι σχέδια είναι βασισμένα στις απόψεις του παιδιού, ότι το παιδί είναι ενήμερο για αυτά και ο κηδεμόνας μπορεί να λάβει ανατροφοδότηση και διαχειρίζεται προσδοκίες.

Πρότυπο 3: Ο κηδεμόνας προστατεύει την ασφάλεια του παιδιού.

Ο κηδεμόνας δίνει προτεραιότητα στην ασφάλεια του παιδιού με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αναγνωρίζει τα σημάδια κακοποίησης και σωματεμπορίας, ενεργεί και αναφέρει για οποιεσδήποτε ενδείξεις κακοποίησης ή κινδύνου, διασφαλίζει ότι το παιδί γνωρίζει ότι είναι ευπρόσδεκτο να αναφέρει οτιδήποτε σχετικό με την ασφάλειά του, σπάζει τον κανόνα εχεμύθειας μόνο όταν το παιδί βρίσκεται σε κίνδυνο, βεβαιώνεται ότι τα θύματα παίρνουν την κατάλληλη θεραπεία και είναι ανοιχτός στην παρακολούθηση της δικής του συμπεριφοράς.

Πρότυπο 4: Ο κηδεμόνας ενεργεί ως συνήγορος των δικαιωμάτων του παιδιού.

Ο κηδεμόνας είναι ένας διεκδικητικός , αφοσιωμένος φύλακας, αφιερώνεται στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων του παιδιού, δείχνοντας συναισθηματική δύναμη, αντιτίθεται σε αποφάσεις οι οποίες δεν είναι κατάλληλες για το συμφέρον του παιδιού και επιδιώκει δίκαιες διαδικασίες που αφορούν το παιδί.

Πρότυπο 5: Ο κηδεμόνας αποτελεί κομβικό σημείο αλλά και γέφυρα ανάμεσα στο παιδί και τους άλλους εμπλεκόμενους φορείς

Ο κηδεμόνας είναι σε επαφή με όλους τους αρμόδιους φορείς, εξασφαλίζει την ενημέρωσή του όσον αφορά τις αποφάσεις που έχουν αντίκτυπο στο παιδί, και όπου είναι αναγκαίο δίνει το παρόν του σε συνεδριάσεις, συμβάλλει στη δημιουργία δεσμών του παιδιού με την κοινότητα και και στην ανάπτυξη σχέσεων που θα προσφέρουν στο παιδί την αίσθηση ότι ανήκει σε μια οικογένεια ή σε μια ομάδα.

Πρότυπο 6: Ο κηδεμόνας εξασφαλίζει την έγκαιρη αναγνώριση και εφαρμογή μιας βιώσιμης λύσης.

Ο κηδεμόνας διασφαλίζει την ταυτοποίηση μιας βιώσιμης και ασφαλούς λύσης και διαπραγματεύεται με άλλους έτσι ώστε να αποδείξουν ότι οι λύσεις που προτείνουν έχουν πρωταρχικό μέλημα το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού, υποστηρίζει την επανένωση του παιδιού με την οικογένειά του και στηρίζει την ένταξη του παιδιού στη χώρα υποδοχής όταν αυτό είναι υπέρ του βέλτιστου συμφέροντος του ίδιου του παιδιού, υπερασπίζεται την εγγύηση της ασφάλειάς του όταν το παιδί επιστρέφει στη χώρα του και το προετοιμάζει για όλες τις προβλεπόμενες αλλαγές που θα επέλθουν μετά την ενηλικίωσή του.

Ο κηδεμόνας και το ασυνόδευτο παιδί:

Πρότυπο 7: Ο κηδεμόνας συμπεριφέρεται στο παιδί με σεβασμό και αξιοπρέπεια.

Ο κηδεμόνας επιδεικνύει την κατάλληλη συμπεριφορά, αντιμετωπίζει το παιδί χωρίς προκαταλήψεις, με σεβασμό προς την ταυτότητά του, την ιδιωτική του ζωή και τις πολιτισμικές του διαφορές, υποστηρίζει το παιδί έτσι ώστε να αναπτύξει σχέσεις με συνομήλικούς του και είναι ευέλικτος στις ανάγκες του παιδιού.

Πρότυπο 8: Ο κηδεμόνας διαμορφώνει μια σχέση με το παιδί βασισμένη στην αμοιβαία εμπιστοσύνη, τη διαφάνεια και την εμπιστευτικότητα.

Ο κηδεμόνας είναι πάντοτε ειλικρινής με το παιδί, κρατά τις υποσχέσεις του και όλες τις πληροφορίες εμπιστευτικές εκτός κι αν είναι απαραίτητο να σπάσει το απόρρητο για την ασφάλεια του παιδιού, δίνει σημασία στη λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία, έχει ενσυναίσθηση προς το παιδί και του παρέχει ηθική υποστήριξη και καθιστά σαφές στο παιδί που εξαφανίζεται ότι είναι πάντα ευπρόσδεκτο να επιστρέψει.

Πρότυπο 9: Ο κηδεμόνας είναι προσβάσιμος.

Ο κηδεμόνας είναι εύκολα προσβάσιμος, ζει αρκετά κοντά στο παιδί έτσι ώστε να είναι σε θέση να ανταποκρίνεται άμεσα στις δυσκολίες, βλέπει το παιδί το συντομότερο δυνατό μετά τον διορισμό του/της και επισκέπτεται το παιδί σε συχνό χρονικό διάστημα και επικοινωνεί με ένα τρόπο που να ταιριάζει στην ηλικία και την ανάπτυξη του , χρησιμοποιώντας τους διερμηνείς όποτε καθορίζεται αναγκαίο, είναι σε επαφή με το παιδί και χωρίς να υπάρχει συγκεκριμένη ανάγκη.

Τα επαγγελματικά προσόντα του κηδεμόνα:

Πρότυπο 10: Ο κηδεμόνας κατέχει σχετικές επαγγελματικές γνώσεις και ικανότητες.

Ο κηδεμόνας ενεργεί έγκαιρα για τον εντοπισμό των μαθησιακών και αναπτυξιακών αναγκών, διαχειρίζεται το φόρτο εργασίας και τους διαθέσιμους πόρους, αναλαμβάνει την ευθύνη, εργάζεται σύμφωνα με ορισμένη μεθοδολογία, γνωρίζει τα προσωπικά και επαγγελματικά όρια, επιδιώκει την υποστήριξη και την συμβουλευτική όποτε είναι αναγκαίο και να είναι ανοικτός σε εποπτεία και έλεγχο.

www.corestandardsforguardians.com


 
Το πρόγραμμα 116000 επιχορηγείται από:
Η τηλεπικοινωνιακή υποδομή είναι μια προσφορά της:

 
Copyright 2022 www.cal116000.org