Αρχική | Επικοινωνία

Υπηρεσία Διαμεσολάβησης Κύπρου

H κοινοπραξία Σύνδεσμος για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια (ΣΠΑΒΟ) και το "Hope For Children" CRC Policy Center (HFC), λειτουργούν επίσης, την Υπηρεσία Διαμεσολάβησης Κύπρου από την Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116 000, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος 116 000 – Υπηρεσία Διαμεσολάβησης Κύπρου. Το Πρόγραμμα υποστηρίζεται οικονομικά από το Πρόγραμμα για τα Δικαιώματα, την Ισότητα και την Ιθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με έγκυρες εκτιμήσεις, κάθε 2 λεπτά, 1 παιδί εξαφανίζεται στην Ευρώπη. Συχνά πέφτει θύμα αρπαγής ενός εκ των γονέων του, ο οποίος βρίσκεται σε διαμάχη με τον άλλο γονέα για την επιμέλεια του παιδιού. Ειδικά όσον αφορά την Κύπρο, το φαινόμενο των γονεϊκών αρπαγών λαμβάνει ανησυχητικές διαστάσεις και η πολυεπίπεδη παρέμβαση για τον περιορισμό του κρίνεται επείγουσα.

Η Διασυνοριακή Υπηρεσία Διαμεσολάβησης προσκαλεί τους γονείς και τα ζευγάρια στη διερεύνηση εναλλακτικών οδών επίλυσης των διαφορών τους. Η Διασυνοριακή Υπηρεσία Διαμεσολάβησης τοποθετεί στο κέντρο του ενδιαφέροντος της, το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού το οποίο βλάπτεται βάναυσα σε περίπτωση αρπαγής του από τον ένα εκ των γονέων του, αλλά και γενικά όταν λαμβάνονται μονομερείς αποφάσεις από τον έναν γονέα, ερήμην του άλλου γονέα αλλά και του παιδιού.

Η Διαμεσολάβηση προσφέρεται σε περιπτώσεις που αφορούν:

• Γονεϊκη αρπαγή ανηλίκου ή / και παράνομο περιορισμό της ελευθερίας του

• Διασυνοριακή γονεϊκη αρπαγή ανηλίκου

• Γονεϊκη σύγκρουση με αρνητικές επιπτώσεις στην ευημερία των παιδιών

Στόχοι της Διασυνοριακής Υπηρεσίας Διαμεσολάβησης είναι:

  • η πρόληψη των γονεϊκών αρπαγών
  • η επιστροφή των παιδιών στη νόμιμη εστία τους

· η προστασία του παιδιού από κινδύνους (που μπορεί να προκύψουν σε βάρος του από διασυνοριακές γονεϊκές διαφορές και συγκρούσεις)

  • η διασυνοριακή επικοινωνία

Εκπαίδευση λειτουργών στη Διαμεσολάβηση

Το Ευρωπαϊκο Πρόγραμμα 116000 – Υπηρεσία Διαμεσολάβησης Κύπρου, προνοούσε την εκπαίδευση των Λειτουργών της Υπηρεσίας 116000, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών διαμεσολάβησης σε ζευγάρια στα οποία υπάρχει υποψία ή/και έχει σημειωθεί γονική αρπαγή.

Συγκεκριμένα, λειτουργοί απο τον Σύνδεσμο για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της βίας στην Οικογένεια (ΣΠΑΒΟ) και απο το Hope for Children, CRC Policy Center (HFC), εκπαιδεύτηκαν στο Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο στην Κύπρο καθώς και στο MiKK (International Mediation Centre for Family Conflict and Child Abduction) στη Γερμανία. Οι εκπαιδεύσεις των λειτουργών στη Διαμεσολάβηση συνεχίζονται και μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος.Στα πλαίσια του Προγράμματος, η κοινοπραξία προχώρησε σε 10 Ενημερωτικές Επισκέψεις των άμεσα εμπλεκόμενων Λειτουργών, Υπηρεσιών ή/και Τμημάτων που προσφέρουν υπηρεσίες σε διεθνή ζευγάρια, με απώτερο στόχο την παραπομπή ανάλογων περιστατικών στην Υπηρεσία Διαμεσολάβησης Κύπρου.

Οι προβλεπόμενες δράσεις του προγράμματος καθώς και η παροχή της υπηρεσίας διαμεσολάβησης, παρέχονται δωρεάν.

Ενημερωτικές Επισκέψεις:


 
Το πρόγραμμα 116000 επιχορηγείται από:
Η τηλεπικοινωνιακή υποδομή είναι μια προσφορά της:

 
Copyright 2022 www.cal116000.org