Αρχική | Επικοινωνία

Υλικό

Ενημερωτικό Υλικό στα πλαίσια του Ευρωπαϊκου Προγράμματος 116000 – Υπηρεσία Διαμεσολάβησης Κύπρου

Φυλλάδιο διαμεσολάβησης (GR)
Mediation leaflet (EN)
Θήκη κινητού – phone case
Θήκη διαβατηρίου – passport holder
Αφίσα - poster


Αρχεία

Έκθεση για ασυνόδευτους ανήλικους
Αφίσα
Ενημερωτικό Φυλλάδιο
Ενημερωτικό Φυλλάδιο
116000 βιβλιάριο

 
Το πρόγραμμα 116000 επιχορηγείται από:
Η τηλεπικοινωνιακή υποδομή είναι μια προσφορά της:

 
Copyright 2022 www.cal116000.org